Bagnara di Romagna (Torrioncello)

Bagnara di Romagna (rocca sforzesca)

Bagnara di Romagna (porta urbana)

Bagnara di Romagna (palazzo Comunale)

Bagnara di Romagna (mura, fosse castellane)